ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

 

Isikuandmete vastutav töötleja on NOH Production OÜ, registrikood 14076515, e-post info@nohproduction.eu

 

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 

 

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress (juhul kui meiega võetakse ühendust kontaktivormi kaudu);

  • IP aadressi asukohainfo linna täpsusega

  • kasutajate aktiivsustatistika ja käitumise andmed veebilehel

 

 

Mis eesmärgil toimub isikuandmete töötlemine

 

 

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Kasutame seda teavet aruannete koostamiseks ja veebisaidi täiustamiseks. Küpsised koguvad teavet anonüümsel kujul, sealhulgas veebisaidi ja blogi külastajate arv, kust külastajad on veebisaidile tulnud, ja lehed, mida nad külastasid.

 


Wix.com kohustuslikud küpsised on loetletletud järgeval veebilehel: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

NOH Production OÜ poolt on seadistatud Facebook Pixel ja Google Analytics trackingu küpsised.

 

 

Isikuandmeid töödeldakse ka juhul kui võtate meiega ise kontaktivormi kaudu ühendust. Sellisel juhul salvestame teie nime, emaili, telefoni ja sõnumi teenuse osutamise ja hinnapakkumise koostamise eesmärgil.

 

 

Õiguslik alus

 

 

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul.

 

 

Õigustatud huvi.

 

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

 

 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuse pakkujatele, kui see on vajalik teenuse funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

 

Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs

 

 

Isikuandmeid hoitakse Wix.com, Google ja Facebooki serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikides. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 

 

 

Juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada tarbija pöördumisi ning osutada klienditoe teenust.

 

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

 

 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi saates sellekohase päringu klinditeenindusele. 

 

 

Isikuandmete nõusoleku tagasivõtmine ja profileerimine

 

 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

 

 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

 

 

Säilitamine

 

 

Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse seitse aastat.

 

 

Kustutamine

 

 

Andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

 

 

Ülekandmine 

 

 

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest andmetest. 

 

 

Otseturustusteated

 

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse ainult hinnapakkumise saatmiseks ja kliendiga suhtlemiseks. Otseturundusteenuseid veebilehel ei kasutata.

Vaidluste lahendamine

 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@nohproduction.eu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).